GOD SKRYF AF EN GOD SKRYF OP!

1.DIE LAASTE DAG

Toe het ek ‘n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ‘n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Openbaring 20:11-15 (NAV)

ALLES IS OPGESKRYF

  • Almal staan voor God se troon.
  • Almal se dade is op rekord.
  • Klein en groot, dooies en lewendes, verskyn voor God

OF DALK NIE ALLES NIE…

MEERVOUD VERSUS ENKELVOUD

  • God het verskillende dokumente byderhand.
  • Hy het verskillende boeke met inligting gereed vir die laaste dag.
  • Daar is een boek en baie boeke. Daar is name en dade!
  • Dit maak die verskil van ‘n ewigheid.

2.OPPAD SAAM MET CHRISTUS

Toe het ek die Lam op Sionsberg sien staan en by Hom honderd vier en veertig duisend mense met sy Naam en sy Vader se Naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het ‘n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van ‘n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos dié van siterspelers wat op hulle siters speel. Hierdie mense sing ‘n nuwe lied daar voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie honderd vier en veertig duisend mense, wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie; hulle het kuis gebly. Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam. Uit hulle mond het daar nooit ‘n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Toe het ek ‘n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het ‘n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. Openbaring 14:1-6 (NAV) 

NIE ALLEEN NIE

Die Lam staan by sy ware aardse kerk (die 144,000 op Sion)

OPGESKRYF

Jesus se Naam en die Vader se Naam gee af op die kerk!

HOORDERS EN SINGERS VAN NUWE MUSIEK

  • Lof spoel oor vanaf die hemel na die aarde.
  • Hemelse lof is slegs vir Jesus se mense hier op aarde hoorbaar.
  • En singbaar!

NAVOLGERS

Gelowiges volg die Lam orals waar Hy gaan.