Tegniese Span

As klankingenieur behels jou verantwoordelikhede die behartiging van die tegniese aspekte rakende die dienste, o.a. die klankvermenging van die orkes, redigering van preke, en om in samewerking met die multimediaspan te werk.

Die multimediaspan bestaan uit “live streaming”, beligting, kamera-bemanning en mediaskerm-operateurs, waarvan almal rekenaarvaardigheid. Kreatiewe denke word vereis. In diepte opleiding word gegee.

Verhoogbestuurders moet oor bestuursvaardighede beskik en is gedurende die diens in kontak met die klankingenieur en multimediaspan om die diens seepglad te laat verloop.

Dekor

Dekor vorm ‘n baie belangrike aspek van elke diens in terme van hoe die verhoog visueel vertoon, asook kreatiewe denke wat ingesit word vir spesiale geleenthede.

Naweekbulletin

Help met die reproduksie en vou van die weeklikse naweekbulletins, asook preeknotas. Beurte geskied volgens ‘n diensrooster.

Inligtingstoonbank

Hou jy daarvan om mense te bedien en van inligting rondom kerkgebeure te voorsien? Die diensbeurte geskied volgens ‘n diensrooster en begin 45 minute voor die erediens waarby jy betrokke is.

Geldtel

Hierdie bediening help om die offerhande te tel en is ‘n geskikte bediening vir daardie persoon wat gemaklik is met die noukeurigheid en diskressie wat gepaard gaan met die finansies binne die gemeente.

Kollekte en Nagmaal

Behulpsaam met die opneem van tiendes en offergawes, asook die regkry van en bediening van die brood en druiwesap met Nagmaal. Diensbeurte volgens rooster.

Verwelkoming

Ontvang besoekers by die eredienste. Dui die gemeente se temperatuur van liefde en vriendelikheid aan.

Koffie en Tee

Help dat almal na ‘n diens lekker kan kuier met ‘n koppie tee, koffie, of ‘n ietsie kouds.