HOE BESKRYF DIE BYBEL DIE HEL?

 

Lasarus en die ryk man – warm plek

 

Lukas 16:24 (NLV) “Die ryk man het geroep: ‘Vader Abraham, ontferm u oor my! Stuur vir Lasarus hierheen om die punt van sy vinger in water te steek en my tong af te koel, want ek ly verskriklik in hierdie vlamme!’”

 

Slegs Jesus praat reguit oor die hel. Donkerte, hitte, foltering, pyn, ‘n geween en ‘n gekners van tande.

 

Kyk Video

 

Dr. Rawlings beskryf, pacemaker, I am in hell, pray for me, blokkeer pyn, onthou na gebed, redding

 

Matteus 25:41 (NAV) “Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, . . .’”

 

HOE BESKRYF DIE BYBEL DIE HEMEL?

Openbaring 21:21-27 (NLV) Die twaalf poorte is van twaalf pêrels gemaak. Elkeen van die poorte is uit een pêrel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, so helder soos deurskynende glas. Ek het nie ’n tempel in die stad gesien nie, want die Here God, die Almagtige, en die Lam is sy tempel. Die stad het ook nie die son en die maan nodig om dit te verlig nie, want die heerlikheid van God het dit verlig, en die Lam is sy kandelaar. Die nasies sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde bring hulle luister daarheen. Die poorte van die stad sal bedags nooit gesluit word nie, en daar sal nie meer nag wees nie. Die nasies sal hulle luister en eerbetoon na die stad toe bring. Niks wat besoedel is en niemand wat gruwelik en vals optree, sal ooit hulle voete in die stad sit nie, slegs dié wat opgeskryf is in die Boekrol van die Lewe, dit is die Boekrol van die Lam.

 

Video

 

  • Nie boring
  • Nou tyd, hoe dan in ewigheid?

 

JESUS EN DIE GODHEID IS DIE LIG EN LIEFDE IN ALLES

 

Kyk Howard se bekeringsmoment.