DIE LLAMA SE PROBLEEM

7 January 2019
Video Klank Opname Preek Notas

DIE LLAMA SE PROBLEEM

1. HOOGMOED

1.1 God plaas hoë premies op nederigheid: Beginpunt van ons redding

For God sets Himself against the proud (the insolent, the overbearing, the disdainful, the presumptuous, the boastful) – [and He opposes, frustrates, and defeats them], but gives grace (favor, blessing) to the humble. 1 Peter 5:5b (AMPC) 

1.2 Hoogmoed/trots is volgens die wêreld die katalisator vir sukses

Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ‘n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is.  Jakobus 4:4 (NAV) 

Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Jakobus 4:7-8a (NAV) 

Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog. Jakobus 4:10 (NAV) 

1.3 Hoogmoed vul spasie waar integriteit moet woon: Maak jou lewe leeg

Daar is ’n weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Spreuke 14:12 (OAV) 

1.4 Hoogmoed maak my onleerbaar: “Ek weet beter.”

1.5 Satan se wet: “Doen wat jy wil, dit is die hele wet.” (My way)

1.6 God laat jou nie jou knie buig nie: Die keuse is JOUNE.

Dit is die basis waarvandaan God dan vrug in ons lewens kweek.

2. HARTSVERANDERING

Ons kort hartsverandering. “Attitude adjustment.” Hoe doen ek dit prakties?

2.1 Regering:

Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes wat dié wat kwaad doen, moet straf, maar dié wat goed doen, moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, ‘n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. 1 Petrus 2:13-15 (NAV) 

2.2 Vryheid, nie losbandigheid nie!

Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. 1 Petrus 2:16 (NAV) 

2.3 Medemens

Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser. 1 Petrus 2:17 (NAV) 

2.4 Werksplek

Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. 1 Petrus 2:18-20 (NAV) 

3. JESUS ONS VOORBEELD

Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. “Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit ‘n leuen gekom nie.” Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. 1 Petrus 2:21-24 (NAV) 

Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ’n naam gegee wat bo elke naam is, … Filippense 2:5-9 (OAV) 

Ons moet die wêreldse gees van rebellie met Christus se gees weerstaan.
Onderwerp aan die leiding van God se gees – Esegiël 47.

Alle preke in die reeks: Die Llama se probleem

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 DIE LLAMA SE PROBLEEM 7 January 2019 Jean Marais Kyk Nou

Deel aan sosiale media