Video Klank Opname Preek Notas

DIE LEWE TUSSEN TWEE TUINE

 

  • Lewe tussen Eden en hemel – ‘n frustrasie, ‘n stryd, ‘n soeke – ‘n verlange na die beeld en gelykenis van Christus.
  • Sonde veroorsaak hierdie frustrasie.

 

ONS HET ‘N VYAND – DIE DUIWEL

 

Genesis 3:14 (DB) Die Here God sê toe vir die slang: “Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. Van al die wilde diere, ja, van almal in die dierewêreld sal dit met jou die heel slegste gaan. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou hele lewe lank.”

 

 

DRIE KEUSES VAN STOF

 

  • Glas
  • Yster
  • Grond

 

JOU STOF KAN GEBRUIK WORD

 

2 Korintiërs 4:5-7 (NLV) Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. God het gesê: “Laat daar lig skyn uit die duisternis.” So het Hy ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat uit die gesig van Jesus Christus straal. Ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte – die allesoortreffende krag kom van God en nie van ons nie.

 

 

GEE JOU STOF VIR DIE DRIE TUINE IN DIE MIDDEL

 

Trane, sweet, bloed, Heilige Gees, opstandingskrag

2 Korintiërs 5:16-19a (NLV) Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ’n menslike maatstaf nie. Al het ons Christus ook vroeër volgens ’n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou heeltemal anders oor Hom. Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier! Hierdie hele nuwe werklikheid kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en nie die mense se oortredings teen hulle hou nie.

 

 

 

Alle preke in die reeks: DIE LEWE TUSSEN TWEE TUINE

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 TUSSEN ADAM EN DIE DOOIE SEE 24 February 2020 Andries Enslin Kyk Nou
2 DIE LEWE TUSSEN TWEE DESEMBERS 18 February 2020 Jean Marais Kyk Nou
3 ALLEEN 4 February 2020 Jean Marais Kyk Nou
4 DIE STRYD VAN SONDE TUSSEN DIE TUINE 26 January 2020 Andries Enslin Kyk Nou
5 Tussen twee bome 19 January 2020 Jean Marais Kyk Nou
6 DIE LEWE TUSSEN TWEE TUINE 13 January 2020 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media