DATUM: 26 JUNIE 2022 (VIBE)

PREDIKER: LEON THIARDT

REEKS: DIE LOKVAL VAN SATAN

TEMA: ‘N SEKERE FONDASIE

“What we learn in the presence of God cannot be learned in the presence of men.”

Jesaja 28:16 (NLV) Daarom sê die oppermagtige Here: “Kyk, Ek gaan in Jerusalem ’n klip neersit, ’n granietsteen, ’n hoeksteen vir ’n vaste fondament. Elkeen wat op My vertrou, hoef nie weg te hardloop nie.”

Matteus 16:13-14 (NLV) Toe Jesus in die omgewing van Sesarea-Filippi kom, vra Hy sy dissipels: “Wie dink die mense is Ek, die Seun van die Mens?  “Wel,” antwoord hulle, “party sê U is Johannes die Doper, ander weer Elia, nog ander Jeremia, of een van die ander profete.”

Matteus 16:15 (NLV) Hy sê toe vir hulle: “En wat van julle, wie sê julle is Ek?”

Matteus 16:16 (NLV) Simon Petrus het geantwoord: “U is die Messias, die Seun van die lewende God.” 

Matteus 16:17-18 (NLV) Jesus het hom geantwoord: “Gelukkig is jy, Simon seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekendgemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie. Ek verklaar nou vir jou: ‘Jy is Petrus. Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie.’”

1 Johannes 2:27 (NLV) Julle het immers die Heilige Gees ontvang van Hom wat in ’n hegte verhouding met julle leef; daarom het julle nie behoefte daaraan dat iemand julle onderrig nie. Sy Gees lig julle immers oor alles in, en wat Hý sê, is die waarheid en nie ’n leuen nie. En soos Hy julle geleer het, moet julle ook in ’n hegte verhouding met Hom leef.

DIE GEOPENBAARDE WOORD

  • Luister vir God se stem in die prediker se boodskap
  • Net kopkennis lei tot twee gevolge:

1. Maklik vatbaar vir oordrewe reaksies (hype) en emosionalisme

2. Beperk/gebind tot ons intellek

Gelykenis van die twee huise – Sand en Rots

Markus 4:16-17 (NLV) ”En hulle by wie op klipperige grond gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor en dit dadelik vol blydskap aanneem. Maar soos dit met jong plantjies in sulke grond gaan, skiet hulle nie diep wortel nie. Hulle hou net vir ’n rukkie. Sodra daar probleme of vervolging ter wille van die Goeie Nuus kom, struikel hulle dadelik in die geloof.”

Wanneer jy weet dat God jou in ‘n verhouding, werk of gemeente geplaas het, sal die vyand baie meer sukkel om jou daaruit te kry!

Matteus 16:18 (NLV) “Ek verklaar nou vir jou: ‘Jy is Petrus. Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie.’”

Petrus se naam verander: 

Simon – om te hoor. Petros – steen (PETRA – “groot rots”) ‘n Huis wat gebou is op ‘n soliede fondasie sal die storms van beproewing en toetse ALTYD weerstaan! Jesus is besig om vir Petrus te sê dat hy nou gemaak is van die stoffasie waarop die huis gebou kan word! (1 Petrus 2:5 – ons is lewende stene, ingebou in God se tempel).

Johannes 6:60-61 (NLV) Toe baie van Jesus se dissipels dit hoor, het hulle gesê: “Hierdie boodskap is te kras, wie kan daarna luister?” Jesus het besef dat sy dissipels hieroor mor en Hy het vir hulle gesê: “Gee dit julle aanstoot?”

Johannes 6:66-69 (NLV) Hieroor het baie van Jesus se dissipels teruggegaan na hulle vroeëre lewe en nie meer saam met Hom die pad geloop nie.  Toe sê Jesus vir die twaalf: “Wil júlle nie ook weggaan nie?” Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons weggaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Ons is daarvan oortuig en weet dat U die Heilige van God is.”

Jesaja 28:16 (NLV) Daarom sê die oppermagtige Here: “Kyk, Ek gaan in Jerusalem ’n klip neersit, ’n granietsteen, ’n hoeksteen vir ’n vaste fondament. Elkeen wat op My vertrou, hoef nie weg te hardloop nie.”