VERSTAAN DIE AGTERGROND

 

Eksodus 6:3-6 (ABA) “Ek het ‘n verbond gemaak met hulle en Ek het belowe om die land Kanaän vir hulle te gee, die land waar hulle vreemdeling was. Ek het ook gehoor hoe die Israeliete kla omdat die Egiptenaars hulle soos slawe laat werk. En toe het Ek gedink aan my verbond met hulle. Daarom moet jy vir die Israeliete sê dat Ek sê: ‘Ek is die Here, en Ek sal julle help. Julle sal nie meer die Egiptenaars se slawe wees en so hard werk nie. Ek sal die Egiptenaars swaar straf, en vir julle sal Ek vrymaak. Ek sal julle vir My neem. Julle sal my volk wees, en Ek sal vir julle ‘n God wees. Dan sal julle weet dat Ek, die Here, julle God is wat julle vrygemaak het van die swaar werk in Egipte.’”

 

Ek sal julle … RED (Save)

Ek sal julle … VERLOS en BEVRY (Heal)

Ek sal julle … HERSTEL (Restore, redeem)

Ek sal julle … GOD WEES (Kingdom)

Ek sal julle … IN KANAÄN INNEEM (Heaven)

 

EK SAL JULLE RED

 

Matteus 1:21 (NLV) “Sy sal aan ’n Seun geboorte gee, en jy moet Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes red.”

 

EK SAL JULLE VERLOS EN BEVRY

 

Johannes 3:17 (NLV) “God het immers nie die Seun na die mensewêreld toe gestuur om die mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur Hom verlos kan word.”

 

EK SAL JULLE HERSTEL

 

1 Korintiërs 12:7-8 (NAV) Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te praat, aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees; …

 

EK SAL JULLE GOD WEES

 

1 Petrus 2:9-10 (NAV) Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.

 

EK SAL JULLE HEMEL TOE NEEM

 

Johannes 14:1-3 (NAV) “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”

 

JESUS SE LAASTE NAGMAAL

 

Matteus 26:29-30 (NAV) Ek sê vir julle: “Van nou af sal Ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer Ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink.” Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe.