Een-word met…Hoogtes

11 March 2018
Video Klank Opname Preek Notas

HOOGTES

EEN-WORD MET… REEKS

Ses dae het verbygegaan. Jesus vat toe vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom teen ’n hoë berg uit. Niemand anders was saam met hulle nie. Skielik, voor die oë van die drie mans, het Jesus heeltemal anders begin lyk. Sy klere het geskitter en geblink soos g’n mens dit ooit kan laat skitter of blink nie. Plotseling verskyn die ou Godsmanne, Elia en Moses, ook daar voor hulle en begin met Jesus praat. Petrus haak toe af en sê: “Here, dit is so lekker om hier te wees. Laat ons sommer drie huisies hier bou, een vir U en een elk vir Moses en Elia.” Petrus het eintlik net gebabbel, want hy was heeltemal verbouereerd. Hy het nie geweet wat om te sê nie, want hy was bang. Die skaduwee van ’n groot wolk val toe op hulle. Iemand praat toe uit die wolk: “Dit is die Seun wat Ek liefhet. Luister na Hom.” Met die knip van ’n oog was alles en almal weg. Hulle het rondgekyk, maar nog net vir Jesus by hulle sien staan. Terwyl hulle so van die berg afstap, vra Jesus hulle mooi om vir niemand te vertel wat gebeur het voordat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Markus 9:2-9 (DB)

HOOGTE, BERGE HET GEESTELIKE BETEKENIS

DAAR IS WERK, AF VAN DIE BERG

Toe Jesus-hulle van die berg af by sy ander volgelinge aankom, sien hulle dat daar ’n hele gedoente aan die gang is, want ’n klomp mense het daar saamgedrom. Die Joodse geleerdes wat die Skrif moes uitlê, was met die volgelinge van Jesus aan die argumenteer. Die mense was verras toe hulle skielik vir Jesus daar sien aankom en hardloop na Hom toe. “Waaroor stry julle so met hulle?” vra Jesus. “Meneer,” sê een van die mense toe, “ek het my seun hiernatoe gebring. ’n Bose gees het hom beetgepak sodat hy nie ’n woord kan uitkry nie. As die bose gees hom pak, slaan hy op die grond neer. Skuim borrel dan by sy mond uit, hy byt vreeslik op sy tande en hy word stokstyf. Ek vra toe u volgelinge om die gees uit my seun te verjaag, maar hulle kon nie.” Jesus sê toe: “Julle glo darem baie swaar. Hoe lank moet Ek nog hier by julle bly voordat julle sal glo? Hoeveel geduld moet Ek nog met julle hê? Bring die seun hier.” Markus 9:14-19 (DB)

HOEKOM HET ONS NIE DIE KRAG NIE?

Nadat Jesus-hulle weer by die huis ingegaan het, vra sy dissipels Hom stilletjies: “Hoekom kon ons nie van die bose gees ontslae raak nie?” Jesus sê toe: “Hierdie soort bose gees kan net uitgedryf word as jy God in gebed daarvoor vra.” Markus 9:28-29 (DB)

Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: “Waarom kon ons hom nie uitdryf nie.” En Jesus antwoord hulle: “Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ’n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur vas nie.” Matteus 17:19-21 (OAV)

Alle preke in die reeks: Een-word met Reeks

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 Jesus (Heilige Week) 25 March 2018 Andries Enslin Kyk Nou
2 Een-word met Sy skinkbord 19 March 2018 Andries Enslin Kyk Nou
3 Een-word met…Hoogtes 11 March 2018 Andries Enslin Kyk Nou
4 Een-word met die Mens 4 March 2018 Andries Enslin Kyk Nou
5 Bo-Se Planne 25 February 2018 Andries Enslin Kyk Nou
6 Een-word met Sy KROON 18 February 2018 Andries Enslin Kyk Nou
7 Een-word met STOF 11 February 2018 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media