1.      Om alles te verloor 

 

Filippense 3:1-6 (NAV) Verder, my broers, wees bly in die Here! Om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars; pas op vir daardie mense wat kwaad stig; pas op vir daardie betekenislose besnydenis! Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur sy Gees dien, óns wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer: ek is op die agste dag besny, van geboorte ‘n Israeliet, uit die stam Benjamin, ‘n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek ‘n Fariseër, in my ywer ‘n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik.

Egte geloof kos duur. Dit gaan hand aan hand met groot verlies. Vra vir Paulus. Hy moes sy ganse vorige lewe prysgee. Hy moes ’n radikale identiteitsverandering ondergaan. Hy moes van vooraf begin. Dit is die prys van ware bekering.

 

2.      Christus alleen, en Christus as Al-Een

 

Filippense 3:7-8 (NAV) Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan          verkry …

 

Om Christus waaragtig te ontmoet, is om jou ganse verlede prys te gee. Alles wat jy verloor het, is egter nou ’n waardelose las. Alle voordele en geluk wat jy in die verlede beleef het, is nou soos ’n morsige vullishoop. Christus alleen maak saak. Om Hom as Here te ken, is jou enigste rykdom.

 

3.      Al wat tel, is om in Christus se krag te leef 

 

Filippense 3:9-11 (NAV)  en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

 

Om vrygespreek te wees deur geloof in Christus en om sy opstandingskrag te ken is al wat saakmaak. Hy stel jou in staat om te volhard omdat jy sy lydingsbeker drink, en omdat jy weet die dood het sy krag oor jou lewe verloor.

 

4.      Om voluit vorentoe te leef, is om die nuwe lewe in Christus na te jaag

 

Filippense 3:13-16 (NAV) Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink – God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het.

Om Christus as enigste Heer na te volg, is om sy heiligheid en sy nuwe lewe na te jaag. Dit is om nooit in trurat te leef nie. Dit is die enigste leefwyse wat lei tot geestelike volwassenheid in die Here.