EK SIEN NET MYSELF EN DIE NUUS

1 December 2019
Video Klank Opname Preek Notas

WIE SIEN JY AS JY NA ‘N FOTO KYK?


Matteus 20:18-22 (NLV) “Luister nou goed. As ons in Jerusalem kom, sal Ek, die Seun van die Mens, uitgelewer word aan die priesterhoofde en die skrifkenners. Hulle sal My tot die dood veroordeel. En hulle sal My uitlewer aan die Romeine om gespot en gegésel en gekruisig te word. Maar op die derde dag sal Ek uit die dood opgewek word.” Daarop kom die ma van Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus, na Jesus toe met haar twee seuns. Sy kniel toe eerbiedig neer om van Hom ’n guns te vra. “Wat is jou versoek?” het Jesus haar gevra. Sy het geantwoord: “In u koninkryk, wanneer U op u troon sit, mag my twee seuns op die ereplekke regs en links van U sit?” Daarop het Jesus gesê: “Julle besef nie wat julle vra nie! Sien julle daarvoor kans om die bitter lydensbeker te drink wat vir My bestem is?” Hulle sê vir Hom: “Ja, ons sien daarvoor kans.”

 

Matteus 26:52-54 (NLV) “Bêre jou swaard,” sê Jesus vir hom. “Almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard vernietig word. Besef jy nie dat Ek ’n ganse leërmag engele van my Vader sou kon vra en Hy sal hulle oombliklik stuur nie? Maar as Ek dit sou doen, hoe sou die Skrifwoord dan vervul word waarvolgens dit juis op hierdie manier moet gebeur?”

 

EK SIEN NET DIE NUUS – GROOT VERSKIL TUSSEN NUUS EN WAARHEID

2 Konings 6:14-18 (NLV) Een nag stuur die koning van Aram toe ’n groot leër en baie perde en strydwaens om die dorp te omsingel. Toe die dienaar van die man van God die volgende môre vroeg opstaan en buitentoe gaan, sien hy oral net troepe, perde en strydwaens. Benoud roep hy vir Elisa: “Ag, Meneer, wat moet ons nou maak?” “Moenie bang wees nie!” sê Elisa vir hom. “Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant!” Toe bid Elisa: “Here, maak tog sy oë oop sodat hy kan sien!” Die Here het sy dienaar se oë oopgemaak. Toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strydwaens van vuur op die heuwels rondom Elisa was. Toe die Aramese leër naderkom, bid Elisa: “Here, slaan hulle tog met blindheid!” Die Here het gedoen soos Elisa gevra het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle preke in die reeks: WIE SIEN JY AS JY IN DIE SPIEËL KYK?

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 EK SIEN NET MYSELF EN DIE NUUS 1 December 2019 Andries Enslin Kyk Nou
2 EK KAN NIE VERANDER NIE! 24 November 2019 Andries Enslin Kyk Nou
3 EK SIEN NET DIE UITERLIKE 10 November 2019 Andries Enslin Kyk Nou
4 EK IS NET ‘N GEWONE MENS 3 November 2019 Andries Enslin Kyk Nou
5 HOE KRY EK MY BLYDSKAP TERUG? 20 October 2019 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media