GOD IS LOJAAL – Stephan Joubert

10 March 2019
Video Klank Opname Preek Notas

GOD IS LOJAAL
EWIGE WAARHEDE OOR GOD REEKS

GOD IS LOJAAL

1. God is nie in die uitverkoopbesigheid nie

Toe Israel nog ‘n kind was, het Ek hom al liefgehad, en Ek het hom, my seun, uit Egipte geroep. Maar toe die Baäls hulle roep, het Israel My verlaat en vir die Baäls gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Efraim leer loop, Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit Ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei, Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee,Hosea 11:1-4 (NAV)

Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing, Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want Ek is God, nie ‘n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is, Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg! Hy sal brul soos ‘n leeu en wanneer Hy brul, sal sy kinders vol ontsag uit die weste kom. Vol ontsag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duiwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Hosea 11:8-11 (NAV)

God is anders. Hy is nie soos ons nie. Hy steek ons nie in die rug nie. Hy los ons nie in die koue nie. Hy is nimmereindigend in sy lojaliteit, sy omgee, sy opsoekliefde.

2. God is enduit en ook al die pad getrou

God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God ‘n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met ‘n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. 2 Korintiërs 4:1-6 (NAV)

Die Here begin graag voor en oor met ons. Hy spesialiseer in ‘n nuwe Genesis, wanneer ons ‘n slegte Eksodus gehad het.

3.God betaal om weg te kyk

God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Romeine 5:1 (NAV)

God se lojaliteit kos Hom eindeloos duur. Dit kos Hom ‘n kruis om weg te kyk en om ons oor te sien.

4. Elke dag is ‘n nuwe dag saam met God

Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 2 Korintiërs 4:16-18 (NAV)

Ken God se diensintervalle. Leef binne sy nuwe ritme van genade en goedheid. Beleef sy daaglikse lojaliteit.

Alle preke in die reeks: SEWE

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 GOD IS HIER 17 March 2019 Andries Enslin Kyk Nou
2 GOD IS LOJAAL – Stephan Joubert 10 March 2019 Stephan Joubert Kyk Nou
3 EWIGE WAARHEDE OOR GOD 3 March 2019 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media