1. Moet ons asseblief nie vergeet nie!

 

Galasiërs 2:10 (NAV) Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.

 

Die agtergrond: Paulus en die leiers van die Jerusalem Gemeente in gesprek. Petrus se versoek aan Paulus: Help ons om die armes in die kerk te versorg.

 

 1. Gee om vir die Here se kinders. Doen dit regoor die aarde.

 

2 Korintiërs 8-9

Paulus se kollekte vir Jerusalem: Al die ander gemeentes regoor die Romeinse Ryk word deel van een wêreldwye projek.

 

 1. Dit is God se wil dat ons onsself eers aan God en dan aan mekaar gee – soos die Masedoniese Christene.

  2 Korintiërs 8:1-5 (NAV) Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Masedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil.

 

 1. Christus wat ryk is, word arm om ons skatryk te maak, en om ons mededeelsaam te maak.
  2 Korintiërs 8:9

 

 1. Gee uit dit wat jy het. Jou oorvloed help nou ander in hulle nood. Later help hulle oorvloed weer in jou nood. So kom daar ewewig in die liggaam van Christus.


2 Korintiërs 8:13-15 (NAV) Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe: “Dié met baie, het nie te veel gehad nie, en dié met ‘n bietjie, nie te min nie.”

 

 1. Ken die saai-en-oesbeginsel van die Here

  2 Korintiërs 9:6 (NAV) Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes.

 2. Gee en leef met ‘n dankbare hart


2 Korintiërs 9:7 (NAV) Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.

 1. God is die Groot Voorsiener. Hy gee altyd in oorvloed. Hy seën te veel. Leef vanuit sy oorvloed die wêreld vol.

2 Korintiërs 9-12