HOE ONTVANG JY DIE HEILIGE GEES? Andries Enslin – 9 Junie 2019

9 June 2019
Video Klank Opname Preek Notas

WEGGESTEEKTE WAARHEID OOR DIE HEILIGE GEES

50 dae na Paasfees gee God die Tien Gebooie aan Moses.

  • Uit Egipte – Bekering
  • Deur die Rooisee – Doop
  • Wolk- en vuurkolom – Heilige Gees

Eksodus 13:21-22 (NAV) Die Here het bedags met ‘n wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir hulle die pad te wys en snags met ‘n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly.

  • By die inwyding van die tempel kom woon God, deur vuur, in die tempel.

 

2 Kronieke 7:1-3 (NLV) Toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en ander offers verbrand. Die heerlikheid van die Here het die tempel gevul. Die priesters kon nie die tempel van die Here binnegaan nie as gevolg van die glansryke teenwoordigheid van die Here. Toe die hele volk van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die tempel neerdaal, het hulle met die gesig op die grond neergeval en die Here aanbid en geprys: “Hy is goed! Sy goedheid duur vir altyd!”

 

HOE SÊ PETRUS OP PINKSTERDAG ONTVANG JY DIE HEILIGE GEES?

 

Handelinge 2:37-39 (NAV) By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?” Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.”

Lukas 11:9-13 (DB) “Weet julle, God is net soos hierdie vriend. Daarom sê Ek vir julle: vra en God sal vir julle gee. Soek en julle sal kry. Klop aan God se hemelse deur en Hy sal vir julle kom oopmaak. Want elkeen wat vra, ontvang; elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop, tref uiteindelik ’n oop hemelse deur aan. “Wie van julle wat ’n pa is, sal vir julle kind ’n slang gee as hy julle ’n stukkie vis vra om te eet? As hy vir ’n eier vra, gee julle hom mos nie iets boos soos ’n skerpioen nie. Nou ja, God maak ook nie so met sy kinders nie. As julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit dan nie doen nie? Ek verseker julle: Hy sal selfs die Heilige Gees met sy groot krag gee aan almal wat ernstig tot Hom bid.”

 

Alle preke in die reeks: 40 Dae tot nuwe drome

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 HOE ONTVANG JY DIE HEILIGE GEES? Andries Enslin – 9 Junie 2019 9 June 2019 Andries Enslin Kyk Nou
2 Hoe wag jy tien dae? 2 June 2019 Andries Enslin Kyk Nou
3 Die Koninkryk is moeilik, maar lekker 26 May 2019 Andries Enslin Kyk Nou
4 DIE KONINKRYK IS GROOT EN KLEIN, ANDRIES ENSLIN 19 May 2019 Andries Enslin Kyk Nou
5 Wat is jou Israel?, Andries Enslin 12 May 2019 Andries Enslin Kyk Nou
6 ‘N BELOFTE IS DIE SLEUTEL TOT ‘N NUWE DROOM 29 April 2019 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media