HOU FEES IN DIE WINTER

8 July 2018
Video Klank Opname Preek Notas

HOU FEES IN DIE WINTER

WINTERRITMES REEKS

DIE FEES IN DIE MIDDEL VAN DIE WINTER

Dit was weer tyd vir die fees waarin daar teruggedink is aan die tyd toe die tempel ingewy is. Elke jaar in die winter het die Jode met ’n groot fees teruggedink aan die inwyding van hulle tempel. Jesus het juis toe deur die Salomosaal in die tempel gestap. Die Jode het om Hom saamgedrom. “Moet ons asseblief nie langer so aan die raai hou nie. Toe, sê vir ons, is jy die Een vir wie God gestuur het om ons te red? Praat reguit met ons!” Jesus sê toe: “Maar dit is wat Ek nog die hele tyd vir julle sê. Dit is julle wat nie wil glo wat julle hoor nie. En dis nie al nie. Kyk wat doen Ek alles. Dit moet seker ook iets vir julle sê. Julle moet tog daaruit kan agterkom dat God deur My werk. Maar niks wat Ek doen of sê, maak enige indruk op julle nie. En laat Ek vir julle sê hoekom nie. Ek gaan weer die voorbeeld van die herder en die skape gebruik. Julle is nie van my skape nie. My skape sal my boodskap herken. Ek ken hulle en hulle volg My. Vir hulle gee Ek die lewe wat nooit sal ophou nie. So sal hulle vir altyd saam met God wees. Hulle hoef nooit vir die hel bang te wees nie. Ek sal hulle versorg en beskerm. Niemand sal hulle uit my versorgende hand kan ruk nie. Daarvoor sal Ek self sorg.” Johannes 10:22-28 (DB) 

HOEKOM ‘N FEES IN DIE WINTER?

1. Dit breek die eentonigheid van die gewone tyd.

2. Onthou die lesse van tempelbou.

God gebruik gewone mense.

Hy het die priesters en die Leviete bymekaargeroep en gesê: “Gaan na die stede en dorpe van Juda toe. Roep al die Israeliete op om hulle jaarlikse bydraes te gee sodat ons die tempel kan opknap. Maak gou! Ek beskou dit as ’n dringende saak …” 2 Kronieke 24:5 (DB) 

Joas het toe opdrag gegee dat hulle ’n kis moes maak. Die kis is by die ingang van die tempel neergesit. Hulle het toe al die mense in Juda en Jerusalem opgeroep om hulle belasting in die kis te kom gooi. Hulle is daaraan herinner dat Moses, God se dienaar, dié belasting reeds in die woestyn van alle Israeliete geëis het. Die leiers en al die mense was bly hieroor. Hulle het hulle bydraes gebring en die kis volgemaak. 2 Kronieke 24:8-10 (DB) 

God sal voorsien.

3. Wie is my skape en wie nie?

“Wanneer die Seun van God kom, sal almal sien hoe belangrik Hy is. Al sy engele sal saam met Hom kom. Hy sal op die troon gaan sit waar net die belangrikste Een, die Koning self, mag sit. Dan sal al die mense voor Hom bymekaargebring word. Hy sal die mense in twee groepe verdeel, soos ’n skaapwagter bokke en skape van mekaar skei. Hy sal die een groep regs van Hom laat staan en die ander groep aan sy linkerkant.” Matteus 25:31-33 (DB) 

Alle preke in die reeks: Winterritmes Reeks

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 ALLES ONDER EEN KOMBERS 5 August 2018 Andries Enslin Kyk Nou
2 VUUR IS NIE ALTYD LEKKER NIE 29 July 2018 Andries Enslin Kyk Nou
3 LIGGAAMSHITTE 22 July 2018 Andries Enslin Kyk Nou
4 WINTERWORTELS 15 July 2018 Jean Marais Kyk Nou
5 HOU FEES IN DIE WINTER 8 July 2018 Andries Enslin Kyk Nou
6 WAAR OORWINTER JY? 24 June 2018 Andries Enslin Kyk Nou
7 KAGGELDENKE 17 June 2018 Andries Enslin Kyk Nou
8 HART VOL WINTER 10 June 2018 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media