DATUM: 19 JUNIE 2022 (AAND)

PREDIKER: RETIEF BOOYSEN

REEKS: LOKVAL VAN SATAN (DEEL 3)

TEMA: ONWANKELBAAR

SKRIFVERS: LUKAS 22:21-33

________________________________________________________________________________________________

Hebreërs 12:26-27 (NLV) Destyds het God se stem van Sinaiberg af die aarde geskud. Maar nou kondig Hy aan: “Nog een keer sal Ek nie net die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel.” Die “nog een keer” wys daarop dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, plek sal maak vir die onwankelbare, ewige dinge.

DIE GEOPENBAARDE WOORD VAN GOD IS DIE FONDASIE WAAROP JESUS SY KERK BOU – JOHN BEVERE

Lukas 22:21-23 (NLV) “Maar kyk, die man wat My uitlewer, is hier saam met My aan die tafel. Met die Seun van die Mens sal dit inderdaad gaan volgens die beskikking van God, maar groot ellende wag op hom deur wie Hy uitgelewer word!” Toe het die dissipels mekaar begin uitvra wie van hulle dit tog kon wees wat só iets sou doen.

:24 Daar het toe ’n wedywering onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word.

:25-27 Jesus het egter gereageer: “Die konings van die nasies heers oor hulle, en dié wat gesag oor hulle uitoefen, laat noem hulleself weldoeners. “By julle moet dit egter nie só gaan nie, maar die belangrikste een onder julle moet wees soos die geringste, en die een wat leiding gee, soos een wat dien. Wie is die belangrikste: die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Dit is tog hy wat aan tafel is. Ek is egter in julle midde soos een wat dien.

1 Korintiërs 3:10 (NLV) Op grond van die genade wat God aan my bewys het, het ek soos ’n meesterbouer die fondament gelê. Ander bou daarop voort. Maar elkeen wat op hierdie fondament bou, moet baie versigtig wees.

Petrus word gesif (siniazo: “om te sif, te skud; figuurlik om ‘n mens se geloof deur middel van kwaadstokery op
die rand van ondergang te bring)

Lukas 22:31-32 (NLV) “Simon, Simon!” het Jesus gesê. “Let op, Satan het God ernstig gevra dat hy julle soos koring kan sif, maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie moet begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou medegelowiges ondersteun.”

:33 “Petrus sê vir Jesus: “Here, ek is gereed om saam met U die pad te loop tot in die gevangenis en die dood.”

TWEE TIPE FONDASIES: Simeon Petrus vs. Judas

OM WATTER REDE SOEK JY JESUS?

Markus 4:16-17 (NAV) “Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word: sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig.”

VERTROU OP GOD SE WESE:

 • Satan probeer altyd ons persepsie van God se karakter skeef trek. 

(Genesis 2:16-17, Genesis 3:1)

 • Aardse vaders se karakters is ook skeefgetrek, daarom is ons blootgestel aan gesag wat selfsugtig en liefdeloos was.
 • Versoening word belowe (Maleagi 4:6), sodat God se karakter in sy leiers sigbaar sal word en genesing bring.

WANNEER ONS GEGROND IS IN GOD SE LIEFDE EN VERTROUE IN HOM:

 • Sal geen storm ons ooit skuif nie.
 • Sal ons weerstaan wanneer niks sin maak nie.
 • Sal ons nie tou opgooi op die eerste aanslag nie, want ons verstaan God se betrokkenheid.
 • Sal aanstoot ons nie onderkry nie.
 • Sal ons nie met die verkeerde blokke bou nie.

DIE NEDERIGES ONTVANG GENADE:

1 Petrus 5:5 (NAV) En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”

 • Petrus was so geskud dat sy hoogmoedige fondasie heeltemal afgebreek was.
 • ‘n Nuwe persoonlikheid het opgestaan, een wat nie meer op sy eie krag staatgemaak het nie.
 • Iemand met wie God kon werk.

SKUDDING ONTBLOOT DIE SWAKPUNTE –
AS JY VANDAG GESKUD WORD, WAT GAAN OORBLY?