1. DIE BESOEK EN VERSLAG VAN CHRISTUS Openbaring 3:14-16 (NAV) Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodisea: So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het: Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg. 3:14: Wanneer Christus kom huisbesoek doen, dan kom Hy as die ware en getroue Getuie en as die Oorsprong van die ganse skepping van God. 3:15: “Ek weet julle is lou.” 3:16: Gevolg: Dit maak Christus naar. 2. DIE DIAGNOSE: ’N MISPLAASTE SELF-VERSTAAN WEN IN DIE KERK Openbaring 3:17 (NAV) Julle sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie,” en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal. Fout: “Julle dink julle is ryk.” Feit: “Julle is nie! Julle vertoon vyf dodelike simptome.” 3. BEHANDELING: KOM KOOP BY CHRISTUS Openbaring 3:18-20 (NAV) Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. a. Egte goud wat gelouter is as ware rykdom b. Wit klere om naaktheid te bedek c. Oogsalf om te sien Christus klop aan die deur van sy kerk, en Hy roep. Om te hoor en oop te maak, is om te deel in ’n hemelse fees. 4. BELOFTE Openbaring 3:21-22 (NAV) Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net soos Ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Oorwinnaars deel Christus se troon en dié van God.