Video Preek Notas

OEFEN TEEN DIE ROOI PERD

 

Jeremia 12:5 (NLV) “As jy moeg raak om teen mense te hardloop, hoe gaan jy ooit teen perde kan meeding?”

 

 • Ons leef nog nie in die tyd van die perde van Openbaring nie.
 • Gees van die perde, wel alreeds hier.

 

HOEKOM IS ONS NOG NIE IN DIE TYD VAN DIE PERDE NIE?

 

Iets (iemand) hou die finale openbaring van die fisiese persoon van die Antichris teë. (Eerste perd)

 

2 Tessalonisense 2:1-10 (NAV) En nou, broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met Hom, het ek ‘n ernstige versoek aan julle: Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie – of dit nou vir julle gesê word in ‘n profetiese uitspraak of in ‘n preek of in ‘n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En julle weet nou wat hom nog teëhou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaardgaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.

 

2 Tessalonisense 2:3-5 leer ons:

 • Antichris is ‘n fisiese persoon. Hy gaan sit in die tempel asof hy God is.
 • Hy gaan die groot afvalligheid inlei.
 • Heilige Gees moet eers weg wees. Ons is sy woonplek. Moet ook weg wees.

 

HOE IS ONS WEG, MAAR DIE ANTICHRIS HET NOG MENSE OM TE VERLEI?

 

1 Tessalonisense 4:16-18 (OAV) Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

 

Weggevoer – Harpazo = Forcibly snatched up, caught up – Latyn = rapturo= wegraping

 

1 Tessalonisense 5:9 (OAV) Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus …

 

Openbaring 8, 15 – Trompette & bakke =  Oordele van God op die inwoners van die aarde

 

Paulus kwalifiseer verder:

1 Tessalonisense 5:1-7a (DB) My broers en susters, dis nie vir my nodig om met julle te praat oor presies wanneer die Here gaan terugkeer, of wat alles sal gebeur as Hy terugkeer nie. Julle weet teen hierdie tyd baie goed dat die dag waarop die Here terugkom net so onverwags sal plaasvind soos ’n dief wat in die middel van die nag by jou huis kom inbreek. Baie mense sal nog sê: “Ag nee wat, alles is veilig,” dan val alles rondom hulle skielik inmekaar. Hierdie mense sal begin skree van die pyn, net soos ’n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar dit sal niks help nie. Niemand sal op daardie dag wegkom nie. Gelukkig is ek nie oor julle bekommerd nie, my broers en susters. Julle leef nie in die donker nie; daarom sal die dag van die Here julle nie onkant betrap nie. Julle sal gereed wees, want julle leef altyd in die Here se lig. Ons as gelowiges is immers dagmense, nie nagmense nie. Ons het niks om vir Hom weg te steek nie. Ons mag nie aan die slaap wees soos daardie mense wat niks met die Here te doen wil hê nie. Nee, ons moet helder wakker wees. Ons moet reg leef. Die sonde is soos ’n slaappil. Dit sus mense aan die slaap.

 

:8a Gelukkig het die Here ons uit ons slaap wakker gemaak. Ons is dagmense wat die Here se spesiale wapens moet aantrek.

 

WAT IS DIE SPESIALE WAPENS?

 

1 Tessalonisense 5:8b Geloof en liefde is die eerste spesiale wapen wat die Here vir ons gee …

 

ROOI PERD – HAAT, RASSEHAAT, TWEESTRYD TUSSEN FAMILIE, CHRISTENE ENS.

 

 1. Wees genadig

 

1 Tessalonisense 5:15 (NAV) Sorg dat niemand ‘n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense.

 

Wees genadig – MERCIFUL, GRACIOUS

 

 • Moenie heeltyd fout vind nie.

Matteus 7:1-3a (DB) “Moenie so gou foutvind nie. As jy ander mense links en regs veroordeel,

gaan God eendag presies dieselfde met jou doen. “Waarom is jy so haastig om foute in ander mense se lewe uit te snuffel terwyl jy blind is vir al die sondes in jou eie lewe?”

 

 • Wees MERCIFUL

 

God het my lief, daarom het ek lief.

God het my vergewe, daarom moet ek vergewe.

God hou aan om my te vergewe, daarom moet ek aanhou vergewe.

God hou aan genade met my hê, ek moet ook genade hê.

 

Wees lief vir God. Wees lief vir mense – Ander koninkryk.

 

Genade met:

 • geesgenote;
 • sondaars;
 • die wat sukkel in die geloof; en
 • die wat deur sonde seergemaak is.

 

Wees GRACIOUS

 

 1. Danksegging

 

1 Tessalonisense 5:18 (NAV) Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

 

Dankbaar vir:

 • Wat God vir ons gedoen het. Gesterf
 • Wat hy nou doen – Hou ons – Voorsien vir ons, lei ons.
 • Wat Hy gaan doen. Ons vrykoop (mercy) gee ons ewigheid en beloning (grace).

 

TWEEDE WAPEN

 

1 Tessalonisense 5:8c (DB) Die tweede wapen wat die Here ons gee, is ’n vaste oortuiging hier binne-in ons dat ons onderweg is na die Here se wêreld. Dit pas soos ’n sterk helm op ons kop.

 

HET JY DIE VASTE VERTROUE?

Alle preke in die reeks: HARDLOOP SAAM MET DIE PERDE

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 WAT SÊ JESUS OOR DIE EINDE? 20 September 2020 Andries Enslin Kyk Nou
2 JY MOET ALTYD GEREED WEES 13 September 2020 Andries Enslin Kyk Nou
3 OEFEN TEEN DIE ROOI PERD 5 September 2020 Jean Marais Kyk Nou
4 IS DIT DIE BEGIN VAN DIE EINDE? 30 August 2020 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media