ONTBIND

 

Esegiël 37:1-6 (NAV) Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne-in ‘n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.” Hy sê toe vir my: “Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene! So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal Ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.”

 

WAT ONTBIND EN MAAK DROOG?

 

 • Verwydering van God: God se gees is lewe
 • Sonde vernietig
 • Sak vol bene – Sak geskeur, bene lê verspreid:
 • Duiwel se plan is verwoesting en vernietiging
 • Fasette van lewe: Uitgedroog en verspreid

 

Hoe help en bedien ons op die slagveld sonder arms = bene

 

VERS 5:

 

 1. GEES IN LAAT KOM:

 

 • Daar is lewe, maar dit ontbind steeds (Ontvang die Heilige Gees – Jesus).
 • Die hart lê en klop, maar waar is die lyf?
 • Ontbinde lewe:
 • Wat is alles stukkend en vernietig? (Die duiwel wat jou sistematies vernietig).
 • Moet herbou word. Ontbind, moet herbind.

 

Jesaja 42:3a (NAV) ‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, ‘n lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie.

 

Johannes 10:10a (NAV) ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

 

 1. VERS 6: SENINGS

 

 • Senings hou dinge bymekaar
 • Areas uitmekaar geruk:
 • Fisies
 • Werk
 • Emosioneel
 • Intellektueel
 • Sosiaal
 • Familie en buite
 • Finansieel
 • Moet alles bymekaarkom as eenheid in een liggaam
 • Is nie apart van mekaar nie, elkeen beïnvloed die ander
 • Lewe is Christus

 

Johannes 10:10b (NAV) ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

 

Galasiërs 2:20 (NAV) … en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

 

 1. VLEIS

 

 • Vleis is spiere
 • Maak jou sterk in areas waarmee jy sukkel
 • Oefen dit: Veral waarmee jy sukkel
 • Maak jou bruikbaar

 

 1. VEL

 

 • Beskerm jou
 • Siektes en ontsteking
 • Jesus is jou skild

 

Psalm 5:13 (NAV) U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, u goedheid beskerm hom soos ‘n skild.

 • Voor my, agter my, bo my, onder my, rondom my en binne my.

 

 1. GEE WEER GEES

 

 • Aanhoudende vernuwing
 • Kan nie sonder God se Gees nie – Pinkster
 • Hy is binne my
 • Duiwel wil jou verlam

 

 1. RE-MEMBER
 • Nagmaal