SOOS IN DIE HEMEL

19 July 2020
Video Preek Notas

HOE ONS BID IS BELANGRIK!

 

Matteus 6:9a (OAV) Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, …

 

 • Hebreërs 4:16 (OAV) Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
 • Hebreërs 2:11 (DB) Dit is Jesus wat sorg dat mense na God toe mag gaan, en die mense wat deur Jesus vir God aanvaarbaar gemaak word, behoort aan dieselfde gesin. Daarom is Jesus nie skaam om hulle sy broers en susters te noem en hulle so te behandel nie.

 

 1. Ons bid uit ons posisie van God se kinders

 

 1. Hy weet alles
 • Belydenis – “Agreement”

 

Matteus 6:9b (OAV) laat u Naam geheilig word;

Attitude of gratitiude?

 

Skrifte wat danksegging met gebed verbind;

 

Efesiërs 1:15

Filippense 1:3

Kolossense 1:3

1 Timoteus 2:1

 

DANKSEGGING PLAAS MY LEWE IN KONTEKS

 

Jesus sê in;

Matteus 6:7-8 (OAV) En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.

 

 • Gebed gaan nie primêr oor my behoeftelysie nie. Is belangrik vir God.
 • Ek belyn myself met God se plan.

 

Matteus 6:10a (OAV) laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, …

 • Duiwel se plan is vernietiging.
 • God se plan is lewe.

 

Matteus 6:10b (OAV)soos in die hemel net so ook op die aarde;

Ons “roep” dit wat in die hemel is af aarde toe.

Ons is ambassadeurs wat die mag in ons tong van lewe en dood het.

Ons vra dat die hemel se waardes manifesteer op aarde.

 

 • Siekte vs. genesing
 • Vrees vs. geloof
 • Gebrek vs. voorsiening
 • Anargie vs. orde
 • Immoraliteit vs. moraliteit
 • Haat vs. liefde

 

Bid teen die demoniese gees wat opereer (gees van hierdie wêreld) en spreek die koninkryk van God oor dit.

 

Matteus 6:11(OAV) gee ons vandag ons daaglikse brood;

God voorsien wat ons nodig het.

 

Jakobus 4:3 (DB) Hoekom vra julle nie ’n slag opreg vir God nie? Julle sê dalk: “Ja, ons bid tog, maar God gee nie vir ons wat ons vra nie.” Daar is ’n goeie rede voor: julle motiewe is verkeerd. Julle vra die goed van God sodat julle dit soos stout kinders net vir julleself kan hê. Dit gaan net om julleself en om niemand anders nie.

 

Wat is jou motief? Selfsugtigheid of ter uitbreiding van die koninkryk?

 

WIE MOET BID?

Jakobus 5:13a (NAV) As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid.

 • Jy moet BID.

 

Matteus 6:12 (OAV) en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

 

Efesiërs 4:32b (DB) Sien mekaar se foute oor net soos God julle foute oorgesien het omdat julle Jesus s’n is.

 

Matteus 6:13a (OAV) en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.

God sal nie dat ons bo kragte versoek word nie.

 

Matteus 6:13b (OAV) Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen

Ons plaas ons fokus weer op God.

 

 

Alle preke in die reeks: MAAND VAN GEBED

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 WAAR DIE WINDE WAAI 2 August 2020 Jean Marais Kyk Nou
2 WAT KAN ONS DOEN SODAT ALLES KAN VERANDER? 26 July 2020 Andries Enslin Kyk Nou
3 SOOS IN DIE HEMEL 19 July 2020 Jean Marais Kyk Nou
4 GEBED GEBEUR IN DIE LEWE 12 July 2020 Stephan Joubert Kyk Nou
5 KOM ONS WEN DIE OORLOG 5 July 2020 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media