Wat is jou Israel?, Andries Enslin

12 May 2019
Video Klank Opname Preek Notas

Handelinge 1:3-8 (NLV) In die loop van 40 dae na sy lydenstyd het Hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn, en op baie maniere aan hulle bewys dat Hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. ’n Keer toe hulle so saam was, het Hy aan hulle dié opdrag gegee: “Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat Hy belowe het nie. Julle onthou mos dat Ek julle vroeër daarvan vertel het: Johannes het met water gedoop, maar júlle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.” Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra: “Here, is dit nou die tyd dat U Israel weer ’n onafhanklike volk met ’n eie koning gaan maak?” “Die Vader bepaal hierdie datums,” het Hy geantwoord, “en die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van My vertel – in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde.”

 

HOE BELANGRIK IS ‘N DROOM?

 

Handelinge 1:6-7 (NLV) Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra: “Here, is dit nou die tyd dat U Israel weer ’n onafhanklike volk met ’n eie koning gaan maak?” “Die Vader bepaal hierdie datums,” het Hy geantwoord, “en die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie.”

 

As die mens se taal, kultuur en geleenthede onderdruk word is drome min.

 

DIE PAD VAN ‘N DROOM

 

Genesis 37:5-8 (NLV) Een nag het Josef ’n droom gehad. Hy het dit vir sy broers vertel, waarna hulle hom nog meer gehaat het. “Kom luister na hierdie droom van my,” het hy gesê. “Ons was besig op die land om gerwe graan vas te bind. My gerf het regop gestaan, maar julle gerwe het rondom kom staan en laag voor myne gebuig!” “Gaan jy dan ons koning word, gaan jy nogal oor ons regeer?” spot sy broers. Ná die vertelling oor die droom het hulle hom nog meer gehaat.

 

Psalm 37:3-5 (NAV) Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

 

ABRAHAM SE BELOFTE:

 

Matteus 6:33 (NAV) Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

 

SLEUTEL TOT NUWE DROME

 

Handelinge 2:16-18 (NAV) Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree.

Alle preke in die reeks: 40 Dae tot nuwe drome

# Preek Titel Datum Prediker MEER
1 DIE KONINKRYK IS GROOT EN KLEIN, ANDRIES ENSLIN 19 May 2019 Andries Enslin Kyk Nou
2 Wat is jou Israel?, Andries Enslin 12 May 2019 Andries Enslin Kyk Nou
3 ‘N BELOFTE IS DIE SLEUTEL TOT ‘N NUWE DROOM 29 April 2019 Andries Enslin Kyk Nou

Deel aan sosiale media