December 6, 2017

Wees stil in die Here, en wag geduldig op Hom

Artikel by evan

Web Developer

Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die lig, en die regverdigheid van jou saak soos die middagson. Psalm 37: 6 – 7 

Wees stil in die Here, en wag geduldig op Hom. Moenie die mens beny wat op sý manier floreer, of jou verknies oor sy bose planne nie.

Temas:

Deel aan sosiale media