September 29, 2015

Maksimum Vrug

Artikel by

“Waarom het U die mure om hom afgebreek? Al die verbygangers stroop hom, die wildevark uit die bos verwoes hom, gediertes uit die veld vreet hom op.” Psalm 80:13-14 

Deel aan sosiale media