September 25, 2015

Oordenking van Psalm 1:5

Artikel by

 “Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie ’n plek hê in die vergadering van regverdiges nie.” Psalm 1:5

Deel aan sosiale media