September 22, 2015

Oordenking van Psalm 1:1-2

Artikel by

“Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.” Psalm 1:1-2

Deel aan sosiale media