September 26, 2015

Oordenking van Psalm 1:6

Artikel by

 “Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang” Psalm 1:6

Deel aan sosiale media